خانه مهری که مورد بی‌مهری مسؤولان است/ غیرت و همت نوجوانان سرای نصیر لاهیجان

مرکز خانه خیریه «سرای نصیر لاهیجان» محل نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست است که هیچ چشمداشت مادی به دولت و مسئولین ندارد اما اینکه حضور معنوی آن‌ها قوت قلبی برای کارکنان این مجموعه و فرزندان این مجموعه می‌شود.