به گزارش خبرگزاری فارس، سکینهالسادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر نهج‌البلاغه در یادداشتی نوشت: حکومت کوتاه و مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی مدیریتی علوی که برونداد آن تأمین واقعی حقوق عامه و عدالت اجتماعی بود ، هرگز بر اساس استعانت از قوه مخفی ماورایی نبوده است