به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، عبدالله موسوی؛ فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: با تغییر دولت‌ها همه منتقدان دولت‌های پیشین به دنبال مشاهده تغییرات شتاب‌زده به‌منظور ایجاد تحول در حوزه منطقه‌ای هستند که از همین رو لیدرهای جریان‌های سیاسی پیروز در انتخابات، اقدام به تعرفه گزینه‌های مدنظر خود داشته که در نگاهی ژرف این انتظارات

به گزارش خبرگزاری فارس، سکینهالسادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر نهج‌البلاغه در یادداشتی نوشت: حکومت کوتاه و مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی مدیریتی علوی که برونداد آن تأمین واقعی حقوق عامه و عدالت اجتماعی بود ، هرگز بر اساس استعانت از قوه مخفی ماورایی نبوده است