رئیس جمهور در یاسوج: “قاچاق و واردات بی‌رویه” را دیگر نمی‌پذیریم/ جهاد سازندگی احیا خواهد شد/ آینده را روشن و امیدوار‌کننده می‌بینم

گروه استان‌ها ـ رئیس جمهور با بیان اینکه ‌مبنای کار ‌و فعالیت دولت ‌بر‌اساس “آمایش سرزمینی و ‌عدالت‌محور ” است، گفت: رونق تولید بدون برداشتن موانع ‌امکان‌پذیر نیست.

رئیس جمهور در یاسوج: “قاچاق و واردات بی‌رویه” را دیگر نمی‌پذیریم/ ‌نیاز به احیای جهاد سازندگی داریم /آینده را روشن و امیدوار‌کننده می‌بینم

گروه استان‌ها ـ رئیس جمهور با بیان اینکه ‌مبنای کار ‌و فعالیت دولت ‌بر‌اساس “آمایش سرزمینی و ‌عدالت‌محور ” است، گفت: رونق تولید بدون برداشتن موانع ‌امکان‌پذیر نیست.