نه هرکه سر بتراشد قلندری داند؛ جناب عبدی!

تا به حال دیده نشده که یک اقتصاددان در حوزۀ مهندسی پلیمرــ‌که بسیار بسیط‌تر و روشن‌تر و ساده‌تر از علوم رفتاری مانند اقتصاد است ــ با گارد حق‌به‌جانب اظهارنظر کارشناسی نماید؛ چطور است که مهندس پلیمر اقتصادنخوانده نظریۀ اقتصادی می‌دهد؟!