• امروز : شنبه - ۹ مرداد - ۱۴۰۰
کل اخبار 964

کشااورزی

11می
وضعیت مطلوب ذخیره آب سد سفیدرود برای زمین‌های کشاورزی
مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان مطرح کرد

وضعیت مطلوب ذخیره آب سد سفیدرود برای زمین‌های کشاورزی

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه در پشت سد سفیدرود، یک‌میلیون و ۸۰ میلیون حجم ذخیره‌ای وجود دارد گفت: وضعیت حجم ذخیره آب مطلوب ارزیابی می‌شود و تا اواخر اردیبهشت‌ماه، آب به‌طور پیوسته در کانال‌ها جاری خواهد شد و کشاورزان عزیز از این فرصت استفاده کنند و شرایط مقدمات نشاء را انجام دهند.