واکسیناسیون کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به مطالبه کارگران ساختمانی برای قرار گرفتن در گروه شغلی واکسیناسیون گفت: در تلاشیم که برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون کارگران ساختمانی با هماهنگی صنف مربوط آغاز شود و با به سرانجام رسیدن گروه‌های شغلی مشخص‌شده، واکسیناسیون کارگران ساختمانی را آغاز کنیم.