وضعیت مطلوب ذخیره آب سد سفیدرود برای زمین‌های کشاورزی

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه در پشت سد سفیدرود، یک‌میلیون و ۸۰ میلیون حجم ذخیره‌ای وجود دارد گفت: وضعیت حجم ذخیره آب مطلوب ارزیابی می‌شود و تا اواخر اردیبهشت‌ماه، آب به‌طور پیوسته در کانال‌ها جاری خواهد شد و کشاورزان عزیز از این فرصت استفاده کنند و شرایط مقدمات نشاء را انجام دهند.