• امروز : دوشنبه - ۳۱ خرداد - ۱۴۰۰

هیئت فوتبال

07نوامبر
انتقادات واردشده به هیئت فوتبال در خصوص عدم نظارت نادرست است

انتقادات واردشده به هیئت فوتبال در خصوص عدم نظارت نادرست است

رئیس هیئت فوتبال استان گیلان انتقادات واردشده به هیئت فوتبال در خصوص عدم نظارت و مدیریت را نادرست دانست و گفت: عده‌ای عدم وجود نظارت و مدیریت بر منابع مالی توسط هیئت فوتبال را مطرح می‌کنند درحالی‌که در گیلان هیچ منابع مالی وجود نداشته است.