• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

نیویورک

17نوامبر
بی‌توجهی روحانی به آفریقا/نادیده گرفتن ظرفیت‌های برخی از همسایگان
گزارش مهر از سفرهای خارجی رئیس جمهور؛

بی‌توجهی روحانی به آفریقا/نادیده گرفتن ظرفیت‌های برخی از همسایگان

رئیس جمهور از زمان استقرار دولت دوازدهم تاکنون ۱۴ سفر خارجی در کارنامه خود دارد که اگر وی برای برخی از همسایگان ایران بیشتر وقت می گذاشت، حتی نیازی به صادرات نفت نداشتیم.