• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

ناصررنجبر

03فوریه
عملکردی کوتاه از بیست و هفتمین ماه تلاش عمرانی و خدماتی شهرداری املش

عملکردی کوتاه از بیست و هفتمین ماه تلاش عمرانی و خدماتی شهرداری املش

شهردار املش طبق ماه های گذشته گزارش کار ماهانه خود را اعلام کرده است که در زیر میتوانید بخوانید.