فنی و حرفه‌ای روند تمدید پروانه مهارت را برای کارگران ساختمانی تصحیح کند

عضو هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با انتقاد از درخواست برخی ادارات دریافت هزینه در خصوص تمدید پروانه کسب مهارت برای کارگران گفت: انتظار پرداخت هزینه برای تمدید پروانه مهارت در ایام کرونا و در این شرایط کسادی کار و سختی معیشت ناشی از محدودیت‌های کرونایی منافات دارد.