تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

منوچهر مهدی پور

27آگوست
پروژه های انجام شده شهرداری کومله حاصل حمایت اعضای شورای شهر؛ پرداخت عوارض توسط مردم ، حمایت پیمانکاران و تلاش پرسنل است
شهردار کومله:

پروژه های انجام شده شهرداری کومله حاصل حمایت اعضای شورای شهر؛ پرداخت عوارض توسط مردم ، حمایت پیمانکاران و تلاش پرسنل است

پروژه های شهرداری کومله با اعتبار ۴میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان ، با حضور مسیولین شهرستان لنگرود افتتاح شد.