• امروز : یکشنبه - ۲۲ فروردین - ۱۴۰۰

فناوری اطلاعات

07آوریل
فارس من| نداشتن کد آبادی و عدم استقبال اهالی دلیل محرومیت مردم رشته پلنگان از تلفن و اینترنت

فارس من| نداشتن کد آبادی و عدم استقبال اهالی دلیل محرومیت مردم رشته پلنگان از تلفن و اینترنت

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل محرومیت مردم رشته پلنگان شهرستان صومعه‌سرا از شبکه مخابرات و اینترنت نداشتن کد آبادی و عدم استقبال اهالی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باشد.

06آوریل
فارس من| نداشتن کد آبادی و عدم استقبال اهالی دلیل محرومیت مردم رشته پلنگان از تلفن و اینترنت

فارس من| نداشتن کد آبادی و عدم استقبال اهالی دلیل محرومیت مردم رشته پلنگان از تلفن و اینترنت

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل محرومیت مردم رشته پلنگان شهرستان صومعه‌سرا از شبکه مخابرات و اینترنت نداشتن کد آبادی و عدم استقبال اهالی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باشد.