• امروز : جمعه - ۸ مرداد - ۱۴۰۰
کل اخبار 964

فرماندار رودسر

13می
مبنای بازآفرینی شهری باید مبتنی بر معیارهای میراث فرهنگی باشد
فرماندار رودسر:

مبنای بازآفرینی شهری باید مبتنی بر معیارهای میراث فرهنگی باشد

فرماندار رودسر با بیان اینکه اجرای بازآفرینی شهری امری ضروری و انکارناپذیر است گفت: معتقدم مبنای بازآفرینی شهری رودسر باید مبتنی بر معیارهای میراث فرهنگی لحاظ شود.