تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

فتنه

31دسامبر
گستردگی رسانه دشمن افزایش سیاه‌نمایی را به‌همراه دارد
صفار هرندی در لنگرود:

گستردگی رسانه دشمن افزایش سیاه‌نمایی را به‌همراه دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تشدید حملات دشمن علیه ایران گفت: گستردگی رسانه دشمن باعث شده تا سیاه نمایی‌ها بیشتر شود و برخی از راهنمایان دشمن خودی بودند که راه و چاه را به دشمن نشان دادند.