• امروز : پنج شنبه - ۲۳ اردیبهشت - ۱۴۰۰

غلامرضا خوالگر

01می
میزگرد| نیاز درمانی جمعیت کارگری استان گیلان با یک بیمارستان رفع نمی‌شود/ برون‌سپاری یا استثمارگری

میزگرد| نیاز درمانی جمعیت کارگری استان گیلان با یک بیمارستان رفع نمی‌شود/ برون‌سپاری یا استثمارگری

کارگران گیلانی در میزگرد فارس گیلان بر عدم مواسات حقوق تأمین اجتماعی با کشوری و لشکری، حق مسکن، بیمه، عدم امنیت شغلی، لزوم تعیین تکلیف قراردادهای متنوع، یکسان کردن قراردادها در شرکت‌ها و همچنین موضوع معیشتی تأکید کردند.