فیلمی که مزد دست جهادگران در فضای مجازی شد

همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده بود تا ناخواسته سناریو این فیلم دو دقیقه‌ای ساخته شود. فیلمی که این روزها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و برادری جوان‌های سنی و شیعه را این‌چنین به نمایش می‌گذارد.