• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

شورای شهر

07آوریل
تذکر به شهردار رشت در نخستین جلسه ۱۴۰۰ شورا

تذکر به شهردار رشت در نخستین جلسه ۱۴۰۰ شورا

در نخستین جلسه علنی شورای شهر رشت به‌واسطه برخی از اقدامات ازجمله تملک یک قطعه زمین در خیابان پستک رشت و غیره به سید محمد احمدی شهردار رشت تذکر داده شد.

09می
گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر شلمان به مناسبت گرامیداشت روز شورا

گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر شلمان به مناسبت گرامیداشت روز شورا

شورا یکی از ارکان نظام اسلامی محسوب می شوند ، خداوند در قرآن شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم و آن را از ویژگی های برجسته مومنین دانسته است .