• امروز : شنبه - ۴ بهمن - ۱۳۹۹

شورای شهر

09می
گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر شلمان به مناسبت گرامیداشت روز شورا

گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر شلمان به مناسبت گرامیداشت روز شورا

شورا یکی از ارکان نظام اسلامی محسوب می شوند ، خداوند در قرآن شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم و آن را از ویژگی های برجسته مومنین دانسته است .