• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

شب قدر

24می
کار ادارات در روزهای بعد از شب های قدر با ۲ساعت تأخیر آغاز می شود

کار ادارات در روزهای بعد از شب های قدر با ۲ساعت تأخیر آغاز می شود

دستگاه های اجرایی، ادارات و سازمان ها و نهاد فعالیت خود را در روزهای بعد شب های قدر با دو ساعت تأخیر آغاز می کنند.