دمیده شدن روح امید به جان حوزه سلامت گیلان / عملیات اجرایی دو اَبَر پروژه آموزشی و درمانی گیلان آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی احداث بیمارستان ۳۵۰ تخت خوابی پورسینا رشت و همچنین ازسرگیری احداث دانشکده پزشکی سایت لاکان پس از پیگیری‌های مستمر و بی‌وقفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان آغاز و روح امید بار دیگر به جان حوزه سلامت گیلان دمیده شد.