• امروز : پنج شنبه - ۲۳ اردیبهشت - ۱۴۰۰

رئیس شبکه بهداشت و درمان تالش

15آوریل
آغاز ساخت بخش فوق تخصصی قلب بیمارستان شهید نورانی تالش

آغاز ساخت بخش فوق تخصصی قلب بیمارستان شهید نورانی تالش

کلنگ ساخت بخش فوق تخصصی قلب بیمارستان شهید نورانی تالش زمین زده شد.