افزایش تدریجی دمای هوا در گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه تا پایان هفته جوی پایدار در استان مستقر است، گفت: هوای استان طی روزهای آینده صاف بوده و با افزایش تدریجی دمای نیز روبرو است.