• امروز : یکشنبه - ۲۲ فروردین - ۱۴۰۰

خیریه

06آوریل
دست سودجویان از خیریه‌ها کوتاه می‌شود؟

دست سودجویان از خیریه‌ها کوتاه می‌شود؟

بیش از نیمی از خیریه‌ها مجوزی برای فعالیت ندارند. همین موضوع می‌تواند اعتماد عمومی برای انجام کار خیر به طور جمعی را خدشه‌دار کند. فرار مالیاتی، پول‌شویی، اخذ کمک‌های خرد و کلان از خیران و گروه‌های مردم‌نهاد فعال از سوی این خیریه‌ها مواردی است که در دراز مدت می‌تواند اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه خیریه‌های مجوز دار است را از آن‌ها سلب کند.