• امروز : شنبه - ۲۵ اردیبهشت - ۱۴۰۰

خطیب جمعه رشت

17آوریل
اروپاییان یدک‌کش آمریکا هستند/شورا جای زد و بندهای سیاسی نیست

اروپاییان یدک‌کش آمریکا هستند/شورا جای زد و بندهای سیاسی نیست

خطیب جمعه رشت اروپاییان را یدک‌کش آمریکا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که اروپایی‌ها یدکش آمریکایی‌ها هستند نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرده چراکه آن‌ها درس آموخته آمریکایی‌ها هستند.

16آوریل
اروپاییان یدک‌کش آمریکا هستند/شورا جای زد و بندهای سیاسی نیست

اروپاییان یدک‌کش آمریکا هستند/شورا جای زد و بندهای سیاسی نیست

خطیب جمعه رشت اروپاییان را یدک‌کش آمریکا عنوان کرد و گفت: تا زمانی که اروپایی‌ها یدکش آمریکایی‌ها هستند نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرده چراکه آن‌ها درس آموخته آمریکایی‌ها هستند.