• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

جعفر نخستین

22می
نخستین گزینه نهایی فرمانداری لنگرود می شود

نخستین گزینه نهایی فرمانداری لنگرود می شود

اخبار شنیده از محافل سیاسی حاکی از آن است فرمانداری جعفر نخستین برای این شهرستان نهایی شده است.