• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

جشنواره

24می
نقش مهم جشنواره ها در معرفی ظرفیت های گردشگری گیلان
استاندار گیلان مطرح کرد

نقش مهم جشنواره ها در معرفی ظرفیت های گردشگری گیلان

استاندار گیلان با اشاره به اینکه گردشگری یکی از محورهای توسعه این استان است، گفت: برگزاری جشنواره ها در معرفی ظرفیت و پتانسیل های گیلان تأثیر گذار است.