• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

تموشل

11می
انباشت زباله در تموشل موجب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی شده است
فرماندار سیاهکل:

انباشت زباله در تموشل موجب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی شده است

فرماندار سیاهکل با اشاره به لزوم اهمیت پسماند و زباله گفت: مشکل انباشت زباله در تموشل، روستاهای اطراف را نیز دچار مشکل کرده و موجب آلوده کردن آب‌های زیرزمینی هم شده است