تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

تامین اجتماعی

22مارس
۱۲.۶ هزار میلیارد تومان مطالبات وزارت بهداشت پرداخت شد
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

۱۲.۶ هزار میلیارد تومان مطالبات وزارت بهداشت پرداخت شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به آمادگی بیش از ۳۰۰ هزار مرکز درمانی این سازمان برای کمک به وزارت بهداشت، گفت: ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت پرداخت شد.