• امروز : یکشنبه - ۲۲ فروردین - ۱۴۰۰

بیماران

06آوریل
درخواست از خیرین جهت تهیه کپسول‌های اکسیژن برای بیمارستان لنگرود

درخواست از خیرین جهت تهیه کپسول‌های اکسیژن برای بیمارستان لنگرود

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های چند وقت اخیر کمبود کپسول‌های اکسیژن در بیمارستان است که به دلیل ازدیاد بیماران کرونایی استفاده از آن بیشتر شده، گفت: از خیرین درخواست می‌شود برای تهیه کپسول‌های اکسیژن و کمک به بیمارستان و بیماران کرونایی مانند همیشه در این مسیر وارد عمل شوند.