• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

بسیج دانش‌آموزی

11دسامبر
اجرای تریبون آزاد امکان حضور افراد با هر عقیده ای در بسیج را فراهم کرد

اجرای تریبون آزاد امکان حضور افراد با هر عقیده ای در بسیج را فراهم کرد

فرمانده واحد بسیج دانش‌آموزی دبیرستان شهدا حوزه شهید مفتح ناحیه ۲ رشت اذعان کرد: جشنواره اشراف یکی از جشنواره‌های داخلی سپاه شمرده شده و در این جشنواره فرمانده‌های موفق که اشراف بیشتری توام با ابتکار در اجرای فعالیت‌ها داشتند، انتخاب شدند.