تاریخ : جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹

بخشداری خمام

12می
شوراها و دهیاران سفیران دولت تدبیر وامید هستند
سرپرست بخشداری خمام:

شوراها و دهیاران سفیران دولت تدبیر وامید هستند

سرپرست بخشداری خمام با بیان اینکه باید نقش وجایگاه روستا حفظ شود گفت:شوراها و دهیاران در روستاها سفیران دولت تدبیر وامید هستند.