آماده‌باش ۶۷ پایگاه اورژانس برای مقابله با کرونا

رئیس اورژانس گیلان از آماده‌باش تمامی پایگاه‌های اورژانس در گیلان در راستای مقابله با کووید ۱۹ گفت: ۶۷ پایگاه اورژانس در راستای مقابله با کرونا در حالت آماده‌باش کامل بوده و هفت هزار و ۶۰۶ مأموریت اورژانسی مشکوک به کرونا توسط اورژانس انجام‌شده است.