اعتبار ۶ میلیارد تومانی به‌منظور تجهیز درمانگاه هموفیلی رشت

مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در گیلان با اشاره به عدم بهره‌برداری از درمانگاه تخصصی هموفیلی در رشت علیرغم افتتاح مرکز در سال گذشته گفت: به‌منظور تهیه و تأمین تجهیزات تخصصی پزشکی درمانگاه هموفیلی گیلان به اعتباری حدود ۶ میلیارد تومان نیازمند هستیم.