۲.۵ کیلومتر از راه ۲۷ کیلومتری شفت –امامزاده ابراهیم روکش می‌شود

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفته ۲.۵ کیلومتر از راه ۲۷ کیلومتری شفت –امامزاده ابراهیم روکش می‌شود و مابقی این محور درصورتی‌که تأمین اعتبارش در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مصوب شود، توسط راهداری اجرا خواهد شد.