• امروز : پنج شنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۰

اداره ورزش لنگرود

15سپتامبر
آیا رئیس اداره ورزش لنگرود در زمینه واگذاری سانس تخلف کرده است؟

آیا رئیس اداره ورزش لنگرود در زمینه واگذاری سانس تخلف کرده است؟

آن چیز که مشخص است علاوه بر عدم رعایت قانون توسط باشگاه‌ها جهت اخذ یا تمدید مجوز باشگاه خود، استفاده از زمین ورزشی لنگرود بوده که در اختیار اداره ورزش و جوانان است و رئیس اداره در ایام تابستان به باشگاه‌های فاقد مجوز نیز سانس داده است!