• امروز : پنج شنبه - ۷ مرداد - ۱۴۰۰
کل اخبار 912

آرايش جنگي دشمن

10می
اندر اوصاف آرایش جنگی دشمن
محمدکاظم انبارلویی

اندر اوصاف آرایش جنگی دشمن

آمریکایی‌ها نصیبی جز تلفات انسانی در جبهه‌ها و خودکشی کهنه سربازان پشت جبهه نداشته‌‌اند. لذا هزینه‌کرد نظامی برای آمریکا جز ویرانی اقتصادی، عقب افتادن از رقبا به‌ویژه چین و نارضایتی داخلی دستاوردی نداشته و ندارد.